klocka

Elevhälsan

Elevhälsoteamet på Magitaskolan träffas varje vecka för att gå igenom elevärenden, åtgärdsplaner och för att handleda personalen. I teamet ingår följande medarbetare:

Eva Sahlberg Widgren, rektor

Kristin Unander, leg.psykoterapeut

Agneta Pilov, Kurator, terapeut

Eva Zarin, Skolsköterska

Mirella Hautala, speciallärare

Från skolans fyra arbetslag deltar representanter varje vecka. Teamen förbereder träffarna med EHT genom att som ständig punkt på sina veckomöten diskutera och förbereda vilka ärenden som kräver assistans från EHT samt kontinuerlig uppföljning av IUP, åtgärdsprogram och annan dokumentation kring eleverna. Skolläkare och skolpsykolog kallas in vid behov. Här på Magitaskolan tar Skolpool ansvar för skolhälsovården.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com