magitaskolan-slide2

Om Magitaskolan

Magitaskolan vänder sig till barn mellan 6 och 13 år med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi erbjuder individuellt utformad undervisning och beteendestöd i en indivdianpassad skolmiljö. Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp arbetar vi salutogent mot att alla elever ska nå uppsatta mål. Personaltätheten är hög och skolans lokaler är särskilt anpassade.

För att lyckas är det av största vikt att verksamheten bedrivs i nära samarbete med föräldrar.

 

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, Vd, styrelse och säte här

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com