Fotograf: William

Skola

Magitaskolans vision är att arbeta för allas lika värde, att skapa en acceptans för varandras olikheter och en förståelse för att människor kan ta olika vägar för att nå samma mål, utan att det ena sättet är mer rätt eller fel än det andra.

Undervisningen på Magitaskolan bedrivs i små grupper, där varje grupp har lärare och assistenter som undervisar och hjälper barnen. Till varje klassrum hör ett grupprum. Undervisningen utgår från varje elevs enskilda behov och kan därför ske både enskilt och i grupp.

Arbetet bedrivs tematiskt och åldersintegrerat i ett nära samarbete lärarna emellan och med fritidspersonalen. Förutsägbarhet och tydlig struktur är förutsättningar för att skoldagen skall kännas lugn och trygg och för att så goda förutsättningar för inlärning som möjligt säkerställs.

– Det fina fotot har William, 9 år tagit!

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com